ENTER
VIDYALAYA'S AISSE RESULT FOR THE SESSION 2015-16

This time a total 38 students from our Vidyalaya appeared AISSE 2016 out of which 8 students brought laurels to the Vidyalaya by securing 10 CGPA. The Vidyalaya fraternity congratulates to all the students for their performance in AISSE 2016.

Vidyalaya's 10 CGPA holders in AISSE:


Ananya Sarma                                          Bismita Barman                             Partha Pratim Haloi

                                      Ria Dutta Patowary                    Pranjit Baruah


   

 Rajnish Dutta                                          Upashana Choudhury                          Smartabya Dutta

The detail result of  the Vidyalaya in AISSE 2016 - 


Sl No.
Name of the Students
CGPA
1.
Ananya Sarma
10.0
2.
Bagmita Mazumder
8.8
3.
Bhabajit Deka
8.4
4.
Bibhas Ranjan Barman
7.2
5.
Bismita Barman
10.0
6.
Champak Barman
8.0
7.
Chhayanika Talukdar
7.8
8.
Dhritishmita Talukdar
8.6
9.
Faridul Alam Choudhury
7.2
10.
Gyandeep Chakravorty
8.8
11.
Hitartha Kashyap
9.2
12.
Hiyashree Hazarika
8.8
13.
Jyotirmoy Jishnu
9.8
14.
Jyotirmoy Patowary
8.8
15.
Kaushal Sharma
9.0
16.
Mandip Bharadwaj
8.2
17.
Manash Chakravorty
8.0
18.
Neelav Jyoti Barman
8.8
19.
Niki Bhardwaj
9.6
20.
Nipam Ranjan Baishya
8.6
21.
Partha Pratim Haloi
10.0
22.
Pinak Pani Basistha
8.2
23.
Piyush Tater
8.2
24.
Pranjit Baruah
10.0
25.
Prantik Bikash Dutta
8.4
26.
Priyangana Lahkar
9.0
27.
Rajnish Dutta
10.0
28.
Raktim Ranjan Baishya
9.8
29.
Randeep Malla Buzar Baruah
7.4
30.
Rupamudra Shivam
6.8
31.
Rajnandini Barma
7.4
32.
Ria Dutta Patowary
10.0
33.
Shibani Bhagawati
7.0
34.
Smarika Saloi
9.8
35.
Smartabya Dutta
10.0
36.
Smriti Haloi
9.4
37.
Swapnaneel Sarma
9.4
38.
Upasana Choudhury
10.0

Summary - 
                    No of Students scored CGPA 10            -     08

                    No of Students scored CGPA 9.0 to 9.9 -     09

                    No of Students scored CGPA 8.0 to 8.9 -     14

                    No of Students scored CGPA 7.0 to 7.9 -     06

                    No of Students scored CGPA 6.0 to 6.9 -     01
     
TOTAL STUDENTS APPEARED - 38    PASSED - 38        FAIL - NIL     EIOP - NIL


******


AISSE Toppers of the Vidyalaya since 2011-12

Session            Name of the Toppers                      Percentage / CGPA

**Earlier data will be available soon

2013-14
                         1. Dubaree Choudhury                         10
                         2. Gouranga Sarma                               10
                         3. Jaya Sharma                                      10
                         4. Rakesh Ranjan Baishya                    10
                         5. Sandeep Sharma                               10
                         6. Shamyak Jain                                    10
                         7. Shreyanjan Sharma                           10

2014-15        
                        1Bibhas Pran Das     10
                        2Nilabh Kalita10
                        3Prachi Jain10
                        4Rajashree Sarma10
                        5Siddhartha S. Basistha10
                        6Trisha Deka10
  


*****