Man Making, Nation Building

ENTER
For new admission (2023-24) click here; Admission for Classes Nursery to III is going on; New block of Nursery and KG is ready to welcome kids; Classes for Nursery and KG will commence in March 2023; Admission tests for admission to classes IV to IX will be held soon; For admission contact: 8638911403.
CONTACTS OF X-VKVIANS OF VKV, NALBARI
(1st Batch)                                         
Sl
Batch
Name of the students
Contact Number
1
2010-2011
Manas pratim Kalita
9678105508
2
2010-2011
Flora Sharma
8723845517
3
2010-2011
Himashree Deka
8721864044
4
2010-2011
Abeg Deka
8403816050
5
2010-2011
Abhinash Sarma
8876771077
6
2010-2011
Dhritiman Talukdar
8822101053
7
2010-2011
AYANDEEP Kashyap
9613221763
8
2010-2011
Adittya Jain
822591555
9
2010-2011
Gourisankar Sharma
9678734332
10
2010-2011
N. Divyanand
9859127703

 (2nd  Batch)
Sl
Batch
Name of the students
Contact Number
1
2011-2012
Nilotpal Goswami
8011152725/9577071896
2
2011-2012
Ujjwal Narayan Patowary
9508763832
3
2011-2012
Priyankush Choudhury
8861719556/9957o37674
4
2011-2012
Priyangshu Sarma
9864173222
5
2011-2012
Tridip Barman
9957319395/9854021942
6
2011-2012
Raktim Bhuyan
8011498177
7
2011-2012
Ronak Singhania
7024129541
8
2011-2012
Garvit Sharma
8011938958
9
2011-2012
Arjyarittik Kalita
9435025756/8473012684
10
2011-2012
Dibyansh Jalan
9678725824
11
2011-2012
Koushik Baishya
9435295315
12
2011-2012
Abhinab Kalita
9085388306
13
2011-2012
Anif Ahmed
9401639291/8720985913
14
2011-2012
Debanga Parasar
8876132654
15
2011-2012
Jyoti Bikash Dutta
9957212461
16
2011-2012
Koushik Das
8876401569
17
2011-2012
Robinton Pritam Baishya
9854413243
18
2011-2012
Sourav Bharadwaj
9864413424
19
2011-2012
Simaran Agarwal
8721833304
20
2011-2012
Bharti Bajaj
8399008197
21
2011-2012
Mriudusmita Barman
9707706436
22
2011-2012
Payal Roy
8486056815
23
2011-2012
Barsha Choudhury
8011468351/9859238161
24
2011-2012
Himasmita Kashyap
9864779788
25
2011-2012
Kalpita Shivam
9957472125
26
2011-2012
Krishangi Kashyap
03624221270/9401869804
27
2011-2012
Sagarika  Kashyap
9706562926
28
2011-2012
Hridinayana Dutta
8752081999
29
2011-2012
Nidhi Jain
9613491549
30
2011-2012
Upasana Choudhury
8486902080
31
2011-2012
Akashilata Saloi
9508490813
32
2011-2012
Annie Swargiary
9435129293
33
2011-2012
Jimoni Sarma
9706069445
                                                                         


(3rd  Batch)
Sl
Batch
Name of the students
Contact Number
1
2012-2013
Karan Dutta
8254895244/9829489064
2
2012-2013
Prantik Barman
9706723187
3
2012-2013
Rittick Kashyap
8876508885
4
2012-2013
Sagardeep Talukdar
8876546939
5
2012-2013
Ujjal Deka
9864403854
6
2012-2013
Kishanu Goswami
7399622287
7
2012-2013
Rajpratim Tamuli
8254067522
8
2012-2013
Himanka Dutta
9706429008
9
2012-2013
Priyanuj Choudhury
9085239977
10
2012-2013
Purbashree Deka
9435726253
11
2012-2013
Bishal Kashyap
7399812886
12
2012-2013
Nihar Kashyap
9954890887
13
2012-2013
Pritam Kashyap
8402852474/8811913589
14
2012-2013
Writtick Bhattacharya
9854841154
15
2012-2013
Dhrubajyoti Sharma
9435329036
16
2012-2013
Bhaskar Dutta
9435310451Image Preview